Altes per naixement en el Padró Municipal

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Donar d'alta en el Padró Municipal d'Habitants a els/les menors d'edat per lrs persones progenitores o representants legals.
No és obligatori realitzar este tràmit, ja que la inscripció a l'Ajuntament es produïx d'ofici a través de l'Institut Nacional d'Estadística.

Per a la realització d'aquest tràmit en qualsevol de les oficines de gestió padronal, si s'opta per realitzar-lo de manera presencial, es podrà sol·licitar CITA PRÈVIA per a ser atès amb preferència i evitar esperes innecessàries.

És necessari sol·licitar CITA en la web municipal o cridant al telèfon d'atenció ciutadana 010.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones progenitores o representant legal del menor.

Requisits

 • Estar inscrits les persones progenitores en el Padró Municipal d'Habitants de València.
 • En cas de representació legal, cal acreditar documentalment l'esmentada condició.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, en horari d'oficina (consulte l'apartat oficines on presentar).

Documentació a presentar

 • Llibre de Família on conste inscrit el nascut i on figuren les persones progenitores o certificat de naixement de la persona menor d'edat. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).
 • DNI persones progenitores. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).

Quan se sol·licite l'empadronament d'una persona menor d'edat en domicili diferent del de les persones progenitores, s'adjuntarà autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor d'edat. Pot descarregar-se en l'apartat Impresos. I DNI (original i fotocòpia en cas de ser presencial).
En cas de separació de les persones progenitores bastarà amb la sentència confirmatòria del Conveni Regulador, respecte a la guàrdia i custòdia de la persona menor de edad.

En cas de representant legal, documentació personal que acredite aquesta condició. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).

Si realitza el tràmit en nom d'una altra persona:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit. Pot descarregar-se en l'apartat Impresos.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representada (o còpia compulsada). (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona representant. (Original i fotocòpia en cas de ser presencial).
Documentació addicional necessària segons el cas:
 • d'identificació de la persona i l'habitatge:
  • Certiificat de naixement de la persona menor d'edat
  • DNI de les persones amb representació legal de la persona menor d'edat
  • Autorització de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor d'edat
  • DNI de la persona progenitora que no s'empadrone amb la persona menor d'edat
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de la persona menor d'edat
  • Sentència confirmatòria del conveni regulador
  • Resolució administrativa o judiical que atorgue la representació legal, si és el cas
  • Escriptura o còpia simple de l'habitatge
  • Contracte d'arrendament en vigor i últim rebut
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de la persona que autoritza
  • DNI/targeta de residència/passaport vigent de les persones autoritzades

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Autorització per a tramitar l'empadronament de menors
Autorització per a tramitar l'empadronament en habitatge alié
Autorització per a tramitar l'empadronament de terceres persones

Legislació

 • Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 • R.D. 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
 • Llei Orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a l'efecte de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 16 de març de 2015 de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de competències amb les comunitats autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

Oficines d'informació

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 96.352.54.78 - Ext.: 1023, 1024, 1029 / Consultas sobre Tablón de Edictos Ext. 1028
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 96.352.54.78 - Ext.: 1023, 1024, 1029 / Consultas sobre Tablón de Edictos Ext. 1028
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.