Cremació de Cadàver

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

SOL·LICITAR la cremació del cadàver.

Qui ho pot sol·licitar?

Particular o funerària.

Requisits

Haver transcorregut 24 hores de la defunció (Veure article 52 de l'Ordenança de Cementeris).

Quan sol·licitar-ho

Quan es produïsca el fet de defunció d'una persona.

Documentació a presentar

 • Imprès de Sol·licitud de cremació de cadàver que pot descarregar en l'apartat Impresos .

En les instàncies, és obligatori a més de la designació de domicili a efecte de notificacions, l'aportació de bé Telèfon de Contacte, bé Adreça de Correu Electrònic personalitzada, per a facilitar possibilitat de contacte amb els interessats. Així mateix, es recorda als citats interessats, l'obligació de mantenir actualitzats les dades de contacte telefònic o electrònic.

 • Còpia del DNI.
 • Certificat mèdic de defunció.
 • Declaració responsable de inexistència en el cadàver d’elements termoactius, per part dels familiars del difunt (veure article 16.1 del Decret 195/2009, de 30 d’octubre, del Consell, pel qual aprova la modificació del reglament que regula les pràctiques de policía sanitària mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell).
 • Llicència de sepultura.
 • Autorització judicial.

En el cas d'intervenció judicial.

Taxes

Taxa

Taxes per cremació de cadàver 2019:

 • Cadàvers 262,65 € cartilla incineració 7,85 € total 270,50 €
 • Incineració restes 222,52 € cartilla inc. restes 7,85 € total 230,37 €

Suplements urnes:

 • Piedad - 15,88 €
 • Marbre - 41,74 €
 • Fusta - 48,55 €
 • Fetus i pàrvuls - 57,58 €

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de la sol·licitud en el Servici de Cementeris, oficina Administrativa.
 • Pagament de la taxa.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: DesestimatoriArticle 24.1 paràgraf segon Llei 39/2015, de 1 d'octubre. Sentit desestimatori del silenci per ser facultats relatives al domini públic.Termini màxim de resolució: 3 mesos

Impresos

Sol.licitud de cremació de persona difunta

Ordenances

Ordenança de Cementeris i Servicis Funeraris Municipals
Taxes per Prestació dels Servicis Funeraris Municipals de Cementeris

Legislació

 • Decret 39/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les pràctiques de policia sanitària mortuòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV, de 8 de març de 2005).

Oficines d'informació

 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVA
 • Camí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)
  Tel.: 96.352.54.78 ext. 2502
  Fax: 96.378.22.90
  Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 horas. Dissabtes, diumenges i festius: de 8:30 a 12:30 hores. Nota : els professionals funeraris seran atesos amb prioritat en l'horari inicial de 8,30 a 10,00 hores del matí en tots els dies.
 • CREMATORI MUNICIPAL
 • Plaça de Santo Domingo de Guzmán (junt a la porta principal del Cementeri General)
  Tel.: 96.378.22.78

Oficines on presentar

 • SERVICI DE CEMENTERIS. OFICINA ADMINISTRATIVA
 • Camí Vell de Picassent, s/n (junt al Tanatori)
  Tel.: 96.352.54.78 ext. 2502
  Fax: 96.378.22.90
  Dilluns a divendres laborals de 08:30 a 14:30 horas. Dissabtes, diumenges i festius: de 8:30 a 12:30 hores. Nota : els professionals funeraris seran atesos amb prioritat en l'horari inicial de 8,30 a 10,00 hores del matí en tots els dies.
 • CREMATORI MUNICIPAL
 • Plaça de Santo Domingo de Guzmán (junt a la porta principal del Cementeri General)
  Tel.: 96.378.22.78

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

Se puede incinerar y que la familia guarde las cenizas, sin necesidad de tener nicho, ni ninguna otra cosa, en el cementerio?
¿persona enterrada mas de 20 años se puede incinerar ?
Cuanto dinero cuesta recoger las cenizas de un difunto en Valencia España
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.