Informe sobre inserció social de persones estrangeres per a la tramitació d’Autorització de Residència Temporal Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Social

Actualizado el 21 de mayo de 2020
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud d'emissió d'informe sobre inserció social de persones estrangeres, de cara a la tramitació d'autoritzacions de residència temporal per raons d'arrelament social.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones estrangeres en situació irregular que residisquen a Espanya un període mínim de tres anys , que estiguen empadronades en el municipi de València i que complisquen els requisits que s'especifiquen en l'apartat següent.

Requisits

 • No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d'estos països. (Cònjuge, fills o ascendents) .
 • Acreditar permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys.
 • Comptar amb un contracte de treball firmat per ell mateix i per l'empresari en el moment de la sol·licitud, la duració del qual no siga inferior a un any.

Quan sol·licitar-ho

Quan es reunisquen els requisits necessaris.

Documentació a presentar

Per a sol·licitar cita hauran d'aportar: passaport en vigor, certificat d'empadronament històric actualitzat d'aquells municipis on haja estat empadronat durant els últims tres anys (o un altre tipus de documentació que acredita la permanència continuada a Espanya) , i contracte de treball d'1 any a jornada completa (40 h) . L'antiguitat de la data de subscripció del contracte no deurà de ser superior a tres mesos.

En este primer contacte se li informarà de la resta de documentació que haurà d'aportar el dia de l'entrevista amb el tècnic per a l'elaboració de l'informe.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Sol·licitud de cita per a l'elaboració de l'informe. Horari cita prèvia: 9:00 a 13:00 h. de dilluns a dijous. La sol·licitud es realitzarà de forma presencial per la persona interessada, o pel seu representant, en el CAI (C/ Pozo s/n)
 • Acudir a la cita amb el tècnic. (Imprescindible que assistisca la persona interessada)
 • Arreplegar l'informe.

Informació Complementària

L'informe d'inserció social no és vinculant i és remés telemàticament pel CAI a la Subdelegació de Govern a fi de completar l'expedient de Sol·licitud d'Autorització de Residència Temporal de la persona interessada. La sol·licitud d'Autorització de Residència Temporal Circumstàncies Excepcionals per Arrelament Social es presenta per la pròpia persona interessada, junt amb l'informe imprés que se li entrega, en l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació de Govern a València, (C/ Motilla del Palancar, 23) amb cita prèvia. Sol·licitud de cita per Internet en la pàgina de Secretaría d' Estat d' Administracions Públiques:

http://www.seap.minhap.gob.es/ca/servicios/extranjeria.html

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Legislació

 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Reial Decret 557/2011 de 20 d'abril.

Oficines d'informació

 • CENTRE DE SUPORT A LA IMMIGRACIÓ - CAI.
 • C/ Pou, s/n
  Tel.: 96 208 74 23/ 96 352 54 78
  Fax: 96 389 50 34
  De 8:00 a 14:00 h
  cai.amics@valencia.es

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

¿Qué requisitos tengo que cumplir para pedir el informe de arraigo social en Valencia?
¿Qué documentación tengo que presentar para el informe de inserción social en Valencia?
en la presentacion del contrato de trabajo es necesario que el empleador este presente en alguna parte del proceso
SOLICITUD DE RESIDENCIA
¿Para qué sirve el informe de integración social?
Sobre el arraigo social
Plazos para obtener "certificado de inserción social" en Valencia- médico extracomunitario
¿Dónde puedo pedir el informe de arraigo social en Valencia?
hay algun recurso que me permita viajar fuera de españa teniendo mi NIE caducado?
Para solicitar el arraigo social la continuidad es a partir de mi llegada o desde q me empadrone?
¿Qué es el infrome de integración para arraigo social?
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.