Ús temporal d'espais del Palau de l'Exposició de València

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitud per a l'ùs temporal de les sales del Palau de l'Exposició de València, dependent del Servici de Protocol de l'Ajuntament de València, per a ús lúdic o cultural.(Conferències, jornades, congrés celebracions o reunions privades…)

Qui ho pot sol·licitar?

Pot sol·licitar-se per totes les persones físiques o jurídiques que estigueren interessades en l'ús de qualsevol dels espais.
Es podran rebutjar aquelles que per la naturalesa de la seua activitat, es considere que el Palau no és l'espai adequat per a la seua celebració.

Documentació a presentar

Imprés de Sol·licitud d'ús de les sales del Palau de l'Exposició (indicant dades fiscals i adreça de correu on ha de dirigir-se la liquidació).
Si es tracta d'una entitat sense ànim de lucre: haurà d'aportar la documentació que ho acredite.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Entitats sin ànim de lucre:
  • Documentació acreditativa

Taxes

Taxa

Taxes per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.

TAXES 2017

Jornada completa
Saló Noble i Antesala3.013,17€
Pati i Sales I, II i III3.604,87€
Pati i Sales I i II2.300,99€
Pati i Sales II i III2.300,99€
Pati i Sala I1.917,48€
Pati i Sala III1.917,48€
Pati1.807,90€
Sala de Conferencias1.205,27€

Sales Multiusos

109,57€


Per Jornada Parcial
Quan l'acte es desenvolupe en jornada de demà – en horari de 9.00 a 14.00 hores- o únicament en el de vesprada – en horari de 16.00 a 21 hores- s'abonara el 50% de l'import de la taxa fixada per jornada completa.
Reduccions
- Els dies destinats a muntatge i desmuntatge de les instal·lacions pròpies de l'esdeveniment s'abonarà el 50% de l'import de la taxa.

- Quan el destí i aprofitament de les instal·lacions siga per a actes realitzats per entitats sense ànim de lucre, s'aplicarà una reducció del 20% a l'import de la taxa, sempre que tals actes se celebren en dies laborables de dilluns a divendres.

- Quan les instal·lacions siguen destinades a actes d'especial interés o utilitat pública, o a l'ús per algun dels Grups Municipals, s'aplicarà una reducció del 100% a l'import de la taxa. Esta reducció es concedirà, prèvia petició dels interessats, mitjançant una Resolució d'Alcaldia.

S'exigirà el 10 % de l'import en concepte de reserva, que es descomptarà en la liquidació final, i que serà a fons perdut en cas d'anul·lació de la reserva.”

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

Si realitza el tràmit de forma presencial, correu o fax:

 • Descarregar l'imprés de sol·licitud d'ús (que podrà trobar en l'apartat d'Impresos Impresos.)
 • Omplir l'imprés.
 • Presentar en el Palau de l'Exposició, enviar per fax (96.353.99.83) o correu postal o en qualsevol del Registres Municipals.

Si realitza el tràmit en línia i no disposa de certificat digital:

Si realitza el tràmit en línia i disposa de certificat digital:

 • Polse el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, òmpliga el formulari i adjunte aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Realitzada la sol·licitud:

 • Esta sol·licitud només serà vàlida una vegada siga confirmada per escrit la reserva d'espais, segons disponibilitat dels mateixos.
 • L'administració elaborarà la liquidació del 10% de l'import de lloguer per a la reserva en ferm.
 • L'imprés s'enviara per correu, excepte indicació en contra.
 • Este import no serà tornat en cas d'anul·lació de reserva.
 • Facturació de la resta de l'import abans de l'esdeveniment.
 • El pagament es realitzarà per transferència bancària.
 • Presentació en ambdós casos del comprovant que s'ha realitzat l'ingrés.
 • En cas d'anul·lació de l'acte , es notificarà per escrit.
 • Es podrà sol·licitar la presentació de documentació complementària com a plans de muntatge, programa dels actes, assistents al mateix etc.

Informació Complementària

L'usuari haurà de destinar les sales o espais del Palau a les activitats que figuren relacionades en la petició.
Quan l'acte incloga muntatges haurà de comptar amb el vistiplau del personal responsable del Palau. En qualsevol cas es respectarà l'estructura i ornamentació del Palau, prohibint-se tota instal·lació d'elements fixos que utilitze materials de construcció, pintures etc. L'horari de muntatge s'ajustarà excepte casos excepcionals a l'horari del Palau. L'horari és de 9.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores.
El Palau no té exclusivitat amb cap empresa.
Quan es tracte d'un esmorzar, l'horari màxim serà fins a les 20.00 hores, podent-se desmuntar de 20.00 a 22.00 hores. Si es tracta d'un sopar o un acte a la vesprada, l'horari màxim serà fins a les 2.00 hores, podent-se realitzar el desmuntatge durant les dos hores següents. Les cuines de catering, hauran de netejar-se al finalitzar l'esdeveniment.
Aniran a càrrec del sol·licitant els gastos que es pogueren ocasionar pel deteriorament o desperfectes del material del Palau. El Palau en cap cas es farà responsable del material utilitzat o depositat per l'usuari ni durant el transcurs ni una vegada acabat l'esdeveniment. Una vegada acabat les persones autoritzades hauran de retirar l'efectes propis i els materials inservibles.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Si realitza el tràmit en línia i no disposa de certificat digital:

Si realitza el tràmit en línia i disposa de certificat digital:

 • Polse el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, òmpliga el formulari i adjunte aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Impresos

Imprés de Sol·licitud d'ús de les sales del Palau de l'Exposició

Ordenances

Taxes per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals

Oficines d'informació

 • PALAU DE L'EXPOSICIÓ
 • c/ Galícia, 1
  Tel.: 963 52 54 78 ext. 4475,4228 y 4231; 963 98 18 75.
  Fax: 96.353.99.83.
  Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
  pexposicion@valencia.es

Oficines on presentar

 • PALAU DE L'EXPOSICIÓ
 • c/ Galícia, 1
  Tel.: 963 52 54 78 ext. 4475,4228 y 4231; 963 98 18 75.
  Fax: 96.353.99.83.
  Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
  pexposicion@valencia.es
 • ALCALDIA-EL PALMAR
 • C/ Caudete, 15
  Tel.: 96.162.00.66
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL SALER
 • Av. dels Pinars, 1
  Tel.: 96.183.02.95
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts 9:00 a 14:00 horasA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-BENIFARAIG
 • C/ Ferrer i Bigné, 47
  Tel.: 96.363.52.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCADIA-BORBOTÓ
 • Pl. Moreral, 8
  Tel.: 96.390.17.47
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.Registre: dimarts de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-CASAS DE BÁRCENA
 • Carretera de Barcelona, 108
  Tel.: 96.185.42.05
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-EL PERELLONET
 • Av. de les Gavines s/n
  Tel.: 96.177.78.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-FORN D´ALCEDO
 • C/ Guadalquivir, 15 (cantonada Alabau, 2)
  Tel.: 96.376.09.36
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: divendres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA PUNTA
 • Camí del Canal 74 - Xalet de Bartual
  Tel.: 96 367 33 30
  Fax: 96 367 33 30
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dijous de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-LA TORRE
 • C/ Benidoleig, s/n
  Tel.: 96.396.33.17
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. A partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entradaRegistre: dimarts de 9:00 a 14:00 hores
 • ALCALDIA-MASSARROJOS
 • C/ Cura Bau, 10-12
  Tel.: 96.139.41.49
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-PINEDO
 • Carrera del Riu, 263
  Tel.: 96.324.89.64
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dimecres de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • ALCALDIA-POBLE NOU
 • Camí de Montcada, 205
  Tel.: 96.366.66.89
  De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horesRegistre: dilluns de 9:00 a 14:00 horesA partir de 24 de juliol de 2018 i fins a una data que s'indicarà en cada Alcaldia, no es realitzaran les funcions de Registre d'entrada
 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA
 • C/ Micalet, 1
  Tel.: 96.208.17.37
  Fax: 96.352.65.66
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ
 • C/ Guàrdia Civil, 19
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.360.17.36
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA
 • C/ Maties Perelló, 7
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.65.22
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - TABACALERA
 • Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 - ext: 2036
  De 8:30 a 14:00 de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL OEST
 • C/ Senda de Secanet, 43 bj Benimamet
  Tel.: Registro: 963013436 / 963013446 Secretaria: 963013411
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
  jmpoblesdeloest@valencia.es
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL SUD
 • C/ Poetessa Leonor Perales, s/n (Castellar)
  Tel.: Registro: 963013023 Secretaría: 963013402
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE POBLES DEL NORD
 • Pl. Poble, 4 Carpesa
  Tel.: 96.301.30.55 96.301.31.11
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.