Autorització per a instal·lar camions-grues o camions-bomba en la via pública

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Sol·licitar autorització per a la instal·lació de grues mòbils, camions-grues o camions-bomba a la via pública, per a instal·lar aire condicionat, grua torre, pujar materials, bombar formigó, etc.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol interessat, però és aconsellable que ho siguen les empreses de camions-grues o camions-bomba.

Documentació a presentar

La sol·licitud es presenta en aquesta Seu Electrònica. S'emplenarà i signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s'adjuntarà la documentació que s'indica.

Documentació addicional necessària segons el cas:
 • Autorització per a instal·lar camions-grues o camions-bomba en la via pública:
  • Document en el qual conste les dimensions totals del camió-grua treballant, és a dir amb els estabilitzadors estesos: llarg, ample i alt. S'especificarà el pes d'aquest
  • Document en el qual conste la càrrega per suport en la posició més desfavorable de treball i dimensions de les planxes de repartiment de càrregues a col·locar davall de cada pota estabilitzadora:

   S'haurà d'aportar si el camió grua té una MMA superior a 32 t.

  • Document en el qual conste l'horari i hora d'inici i temps previst dels treballs (en nombre de dies)
  • Croquis tancat amb l'ocupació de la via pública:

   en el que s'indique amb claredat el número i tipus de carrils del carrer, els metres lliures de calçada, l'àrea d'agranat de la ploma i la senyalització i mesures de protecció que es van a adoptar durant els treballs.

  • Rebut d'Assegurança obligatòria en vigor de la grua
  • Segur de responsabilitat civil i rebut vigent
  • Document acreditatiu d'haver efectuat les revisions tècniques legalment exigibles
  • Targeta d'Inspecció tècnica del vehicle, per ambdós cares amb ITV en vigor

Taxes

Taxa

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

Termini d'ingrés: abans de retirar l'autorització municipal, quan se li comunique per part del Servici de Circulació i Transports.
Quantia: per a l'any 2016, per cada metre lineal o fracció a partir de 50 centímetres en qualsevol zona, per dia: 1,85 €.
S'aplicarà un recàrrec del 50% als metres lineals d'aprofitament que s'excedisquen de quatre.
Quan els aprofitaments gravats en la present Ordenança s'efectuen sobre superfícies subjectes a l'ORA, impedint el seu desenvolupament, la tarifa s'incrementarà en un 100 per cent.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Presentació de sol·licitud acompanyada de la documentació assenyalada en l'apartat de Documentació que cal presentar .
 • Abonament de la taxa corresponent.

Termini de resolució i recursos

Recursos que poden interposar-se:

 • Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
 • Recurs Contenciós-Administratiu (termini d'interposició: dos mesos)
Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina, adjuntant aquells documents que s'indiquen en este Catàleg de Tràmits.

Haurà d’identificar-se i firmar electrònicament d’acord amb els requisits assenyalats en Seu Electrònica / Sistemes de firma.

 • Tinga preparada la documentació que necessite adjuntar d’acord amb l’apartat Documentació a presentar
 • Òmpliga el formulari
 • Adjunte la documentació requerida
 • Presente i firme la sol·licitud

Podrà imprimir i guardar un justificant de presentació. Posteriorment en l’apartat Carpeta Ciutadana d’esta Seu podrà consultar i obtindre còpia de les seues instàncies presentades i igualment podrà aportar documentació addicional o que li siga requerida.

Atenció telefònica

Ext. 3110 - 3078

Ordenances

Ordenança de Mobilitat
Taxes per entrada de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament exclusiu, Càrrega i Descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Legislació

 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.

Oficines d'informació

 • SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE
 • Amadeo de Savoia, 11. Pati D, primera planta
  Tel.: 96.352.54.78 Ext. 3115
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.