Certificat d'empadronament

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

Acreditar que un ciutadà està empadronat al municipi en què residix.
Servix per a justificar el domicili i residència davant d'altres organismes.

Qui ho pot sol·licitar?

El mateix interessat o una persona degudament autoritzada, i qualsevol òrgan de l'Administració en l'exercici de les seues funcions.

Requisits

Si se sol·licita certificació sobre els moviments que ha tingut en el seu empadronament una persona que figure de baixa en l'actualitat abans del Padró de 1991, o si es desitja se certifique sobre la seua residència anterior a l'any 1991, és obligatori la presentació d'instància per escrit.

Documentació a presentar

Instància de sol·licitud de Certificat d'Empadronament

Tant si la sol·licitud es formula per Registre d'Entrada, com si es realitza de forma presencial, haurà d'aportar-se la documentació següent:

 • DNI, passaport en vigor, targeta de residència en vigor de qualsevol de les persones majors d'edat que figuren al domicili.
 • Per als menors d'edat: llibre de família, passaport en vigor o targeta de residència en vigor.

Si realitza el tràmit en nom d'una altra persona:

 • Autorització de la mateixa per a la realització del tràmit.

Pot descarregar-se en l'apartat Impresos

 • DNI del representat.
 • DNI del representant.
 • En els casos en què un administrador de finques sol·licite certificats d'empadronament per a tots els membres de la comunitat de veïns, a efectes de sol.licitar ajudes econòmiques, serà prou amb què aporte: Llibre d'actes - que li acredite com a administrador de la dita finca - i el seu DNI.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Fer en web

Realitzar la sol•licitud en línia amb firma digital

Si disposa de certificat digital de la Generalitat Valenciana o DNI electrònic pot realitzar el tràmit en línia polsant el botó Iniciar tràmit situat a l'inici d'esta pàgina.

Previ a l'obtenció de tal certificat, per favor comprove que té inserit el seu DNIe en el lector o té instal·lat en el seu navegador alguns dels certificats digitals que reconeix este seu.

En el cas que no dispose de certificat digital, pot sol·licitar el seu Certificat d'Empadronament des de l'apartat de Sol·licitud de Documents i el rebrà per correu en el domicili en què conste empadronat.

Atenció telefònica

Pot sol·licitar el Certificat de Padró a través del telèfon 010 y rebre'l per correu ordinari o per missatger urgent (en este cas només per a la ciutat de València i a càrrec seu), en en el domicili en què conste empadronat.

Si precisa vosté algun aclariment sobre este tràmit pot telefonar al telèfon d'informació 010.
Horari de dilluns a divendres de 8:30 a 15:30 hores.

Les consultes des de fora de València es poden realitzar a través del telèfon 96 310 00 10.
Totes les telefonades realitzades al telèfon 010 tenen la qualificació i la tarifa de telefonada urbana.

Impresos

Sol.licitud de certificat d'empadronament
Autorització per a tramitar l'empadronament en habitatge alié
Autorització per a tramitar l'empadronament de terceres persones
Autorització per a tramitar l'empadronament de menors

Legislació

 • Llei 4/96 Modifica Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local.
 • R.D. 1690/86 Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, modificat pel R.D. 2612/96.
 • Llei Orgànica 14/2003 de 20 de novembre, que modifica la Llei 7/1985 de 2 d'abril a efectes de perfeccionar la informació continguda en el Padró Municipal relativa als estrangers empadronats.
 • Resolució de 16 de març de 2015 de la Subsecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de competències amb les comunitats autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

On dirigir-se

 • Oficina de Padró del carrer Periodista Azzati o de Tabacalera.
 • Per mitjà de la web municipal.
 • Cridant al Telèfon 010.

Oficines d'informació

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • OFICINA DEL PADRÓ MUNICIPAL
 • Plaça de l'Ajuntament (entrada per Periodista Azzati, 2)
  Tel.: 96.352.54.78 - Ext.: 1023, 1024, 1029 / Consultas sobre Tablón de Edictos Ext. 1028
  Fax: 96.352.34.22
  De 8:30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficines on presentar

 • JUNTA MUNICIPAL DE ABASTOS
 • C/ Alberic, 18
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.352.66.91
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • JUNTA MUNICIPAL DE MARITIM
 • C/ Francesc Cubells, 58
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.367.27.48
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX
 • C/ Beat Nicolau Factor, 1
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.07
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres.
 • JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS
 • C/ Comte Lumiares, 5
  Tel.: 96.352.54.78
  Fax: 96.353.99.16
  De 8.30 a 14.00, de dilluns a divendres
 • REGISTRE GENERAL D´ENTRADA - PL. AYUNTAMIENTO
 • Edifici Casa Consistorial entrada per C/ Arquebisbe Mayoral, 1 - acc
  Tel.: 96.352.54.78 Ext: 1046
  De 8.30 a 14.00 de dilluns a divendres
 • OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA DE TABACALERA
 • C/ Amadeu de Savoia, 11. Nau Oest
  Tel.: 96.352.54.78 Extensiones: 2015, 2016, 2101, 2102
  De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores.

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas


Preguntas frecuentes

NECESITO HISTORICO DE ALTAS BAJAS EN EL PADRON DE MI NIETO AL TENER 17 AÑOS NO ME DEJAN
quiero quitar del empadronamiento a una persona
que necesito para renovar mi empadronamiento en valencia?
Quien me puede en padronar?
Qué documentos hace falta para que mi amiga me apadrone con ella. El piso es de alquiler.
Empadronamiento
Si me quiero empadronar en casa de mi madre que papeles necesito?
Informacion
Cual es la duracion de caudacidad de empadronamiento
Caducidad de empadronamiento después de dar baja
Quiero saber si puedo obtener un certificado de empadronamiento para pasar consulta médica, ya que me encuentro mal de salud, (estoy empadronada, )
Quiero empadronarme en Valencia en la casa donde vivo
Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.