Reserva de sales i espais del Complex Esportiu i Cultural La Petxina.

Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administración

Descripció

El Complex Esportiu i Cultural La Petxina disposa d'una sèrie de sales cobertes i espais exteriors a disposició de l'entitat jurídica o persona física que els sol·licite en els quals es poden realitzar activitats diverses; congressos, presentacions, cursos, rodes de premsa, etc.

Qui ho pot sol·licitar?

Podran sol·licitar la utilització d'estos espais tant persones físiques com entitats amb personalitat jurídica degudament constituïdes. Es donarà preferència a les activitats esportives. Es rebutjaran aquelles que per la naturalesa de l'activitat puguen impedir el funcionament normal del complex esportiu.

Quan sol·licitar-ho

Amb caràcter general amb 45 dies d'antelació a la celebració de l'acte.

Documentació a presentar

Instància de Sol·licitud de sales i espais del Complex Esportiu i Cultural La Petxina.

Taxes

Taxa Segons ordenança de preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals.

Actuacions a realitzar pel sol·licitant

 • Contactar telefònicament amb la FDM en el telèfon 96 354 83 00.
 • Definir el tipus d'acte que es vol realitzar i verificar amb el tècnic pertinent la disponibilitat de la sala o espai.
 • Enviar la Instància de Sol.licitud firmada per fax o correu electrònic. Fax: 96 394 45 83. Correu electrònic: información@fdmvalencia.es.
 • Si l'objecte de la reserva està contemplat dins del Reglament d'Ús de les Instal·lacions Esportives Municipals el sol·licitant rebrà confirmació d'acceptació per correu electrònic o fax on s'indicarà el número de compte en què ha de realitzar l'ingrés.
 • Si la utilització de la sala o espai requerix la presentació d'alguna documentació específica, esta serà requerida al sol·licitant.
 • Ingrés de l'import de reserva amb data límit d'una setmana d'antelació a la celebració de l'acte.

Informació Complementària

En funció del tipus d'acte que es realitzarà se sol·licitarà per escrit al sol·licitant els permisos pertinents.

Termini de resolució i recursos

Silenci Administratiu: No procedixTermini màxim de resolució: No aplica

Impresos

Sol.licitud de Sales i Espais del Complex Esportiu Cultual "La Petxina"

Ordenances

Preus Públics d'aplicació en les Instal·lacions Esportives Municipals i per la Prestació de Servicis de la Fundació Esportiva Municipal
Reglament d'Instal·lacions Esportives de la Ciutat de València

Oficines d'informació

 • FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
 • Passeig de la Petxina, 42
  Tel.: 96 352 48 30
  Fax: 96 394 45 83
  De 9 a 14 hores
  informacion@fdmvalencia.es

Oficines on presentar

 • FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL
 • Passeig de la Petxina, 42
  Tel.: 96 352 48 30
  Fax: 96 394 45 83
  De 9 a 14 hores
  informacion@fdmvalencia.es

Oficinas de la administración

JUNTA MUNICIPAL DE TRÁNSITOS

C/ Conde Lumiares, 5, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO EL PALMAR

C/ Caudete, 15, Valencia

Tel. 96.162.00.66

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX

C/. Beato Nicolás Factor, 1, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO EL SALER

Av. de los Pinares, 1, Valencia

Tel. 96.183.02.95

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CARPESA

C/ Apóstol San Pedro, 21, Valencia

Tel. 96.185.71.94

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas

JUNTA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓN

C/. Guardia Civil, 19, Valencia

Tel. 96.352.54.78

Horario: De 8.30 a 14.00, de lunes a viernes.

ALCALDÍA DE BARRIO BORBOTÓ

Pl. Moreral, 8, Valencia

Tel. 96.390.17.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO PINEDO

Carrera del Riu, 263, Valencia

Tel. 96.324.89.64

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: miércoles de 9:00 a 14:00 horas

ALCALDÍA DE BARRIO CASTELLAR-OLIVERAL

C/ Comandante Franco esquina con C/ Escultor Federico Siurana, Valencia

Tel. 96.344.76.47

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: lunes de 9:00 a 14:00 horas.

ALCALDÍA DE BARRIO EL PERELLONET

Av. de las Gaviotas s/n, Valencia

Tel. 96.177.78.89

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: viernes de 9:00 a 14:00 horas

REGISTRO GENERAL DE ENTRADA - TABACALERA

Amadeo de Saboya, 11. Nave Oeste, Valencia

Tel. 96.352.54.78 - ext: 2036

Horario: De 8:30 a 14:00 de lunes a viernes

ALCALDÍA DE BARRIO LA TORRE

C/ Benidoleig s/n, Valencia

Tel. 96.396.33.17

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Registro: martes de 9:00 a 14:00 horas

Cinco Días
Expansión
EFE Emprende
CuatroCasas Telefonica

Empresa participante en Cuatrecasas ACELERA en colaboración con Telefónica Open Future.